2019/07/23

Hendaian enbataSokoburun enbata altxatzen hasi da, sapa artetik, Jaizkibelen bestaldetik gora jina. Handik datorren guziaren gisa, menderagaitz, hezigaitz eta sukartsua dator, Guadalupe iluntzen duela.

Dagoeneko, txoriek aspaldian dute alde egina, turistek bezala funtsean, portuko itsasontzien masta kaskoetan jo morse sokorri kodeek haizaturik, baina zuk hor jarraitzen duzu, temati.